OPOP kotle (tuhá paliva)

OPOP H4

Ocelový kotel na tuhá paliva OPOP H4

Teplovodní ocelové kotle typového označení „H“ jsou určeny pro etážové a ústřední vytápění bytů, chat, rodinných domků a jiných drobných průmyslových objektů. Konstrukčně jsou výrobky upraveny ke spalování včech druhů pevných paliv. Rozvstvení výkonu těchto výrobků umožňuje zákazníkovi použít kotel takového  výkonu, který zaručuje využití nejvyšší možné účinnosti, a tím i maximální možné hospodárnosti provotu kotle, což v konečném důsledku znamená minimální dopad na životní prostředí.

Doporučené palivo: uhlí, dřevo

Vyrábí se ve výkonech: 12, 18, 24, 30, 35, 49,5 kW

Přednosti:

  •   Jednoduchá obsluha a údržba
  •   Záruka 5 let na kotlové těleso
  •   Malé rozměry
  •   Dostupnost servisu po celé ČR

OPOP H730 PYRO

Ocelový kotel OPOP H730 PYRO

Ocelový teplovodní kotel H730 PYRO je svou konstrukcí je svou konstrukcí a povrchovou úpravou určeny k etážovému i ústřednímu vytápění rodinných domků s maximální hydrostatickou výškou 20m. Tento kotel umožňuje spalování tuhých paliv (hnědého uhlí, dřevěných peletek) pyrolytickým způsobem – zplynováním paliva na roštu a následným spálením vyvinutého plynu v šamotové spalovací komoře.

Doporučené palivo: hnědé uhlí ořech 1, dřevěné peletky ø 16 mm

Kotel OPOP H730 PYRO se vzrábí ve výkonu 12 až 35 kW(hnědé uhlí) 22 až 31 kW(dřevěné peletky)


OPOP Bio Comfort

Automatický kotel OPOP Bio Comfort

Kotel OPOP Bio Comfort je konstruován jako komplet, kdy součástí je kotel typu H418, hořák, podavač a násypka. Na těleso kotle, který funguje jako výměník tepla je namontován hořák na peletky.Ten prostřednictvím podavače zajišťuje dodávku peletek ze zásobníku.

Doporučené palivo: Dřevní peletky 6 – 10 mm

Kotel Bio Comfort 16  4 – 16 kW, Bio Comfort 24  4 – 24 kW


OPOP LK 100

Lázeňská kamna OPOP LK 100

Beztlakové zařízení pro přípravu teplé vody s nádrží o objemu 95 litrů a listinovým topeništěm.

–    výkon 8 Kw

–    mísící baterie s ruční sprchou

–    rozmery ø 190 mm, výška 1 500 mm

    ceny kotlů najdete zde   www.opop.cz