Dakon

​Univerzální ocelový teplovodní kotel na tuhá paliva

Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv. Hnědé a černé uhlí, brikety, koks, dřevo. Dokonalost spalování zaručuje unikátní roštová soustava a konstrukce kotle s využitím primárního, sekundárního a terciálního vzduchu.

Verze DOR D je určena pro spalování dřeva a doplněna žáruvzdorné segmenty a šamotové desky sloužící jako katalizátor

Součástí každého kotle DOR je chladící smyčka proti přetopení, zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110°C

Přednosti:

 •   Podstatně větší násypná šachta s rozšiřujícím se průřezem směrem k topeništi
 •   Nová roštová soustava umožňující spalování i méně hodnotných paliv
 •   Sání rozděleno na tři proudy vzduchu zvyšující kvalitu spalování
 •   Použití nových bezazbestových materiálů pro tepelnou izolaci
 •   Automatická regulace výkonu regulátorem tahu

      Kotle Dakon DOR se vyrábí ve výkonech 12, 16, 20, 24, 25Max, 32 kW; DOR D ve výkonech 32 a 45 kW.


​Dakon FB

Litinový teplovodní kotel určený pro spalování černého uhlí, briket, koksu a dřeva prohořívacím způsobem

Litinové teplovodní kotle řady FB na pevná paliva jsou tradiční zdroje tepla s dlouhou životností litinového výměníku. Skládají se z kotlového tělesa z kvalitní šedé litiny, vodou chlazených pevných roštů, ovládacích prvků a chladící smyčky.

Kotle FB D se vyznačuje zvětšeným přikládacím prostorem.

Součástí každého kotle FB je chladící smyčka proti přetopení, zajišťující bezpečný odvod tepla z kotle.

                            Přednosti:

 •   Vysoká účinnost až 82%
 •   Litinový výměník odolný proti nízkoteplotní korozi
 •   Regulátor výkonu
 •   Použití v otopných systémech se samotížným nebo nuceným oběhem, s otevřenou i tlakovou  expanzní nádobou

      Kotle Dakon FB se vyrábějí ve výkonech od 10 do 42 kW závisle na počtu litinových článků a použitého druhu paliva.


​DAKON KP PYRO

Ocelový teplovodní kotel pro pyrolytické (splynovací) spalování suchého dřeva

Kotle KP PYRO jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen do maximální vlhkosti 20%, dále dřevěných štěpů a dřevěných briket v kombinaci s kusovým dřevem. Pyrolitické spalování zaručuje ekonomický a ekologický provoz, při kterém vzniká minimum popela.

Kotle se skládají z kotlového tělesa ze silnostěnného ocelového plechu, keramické trysky, spalovací komory, sběrače spalin s odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu.

Součástí každého kotle KP PYRO je chladící smyčka proti přetopení, zajišťující bezpečný odvod přebytečného tepla z kotle. Díky ní nebude nikdy překročena teplota vody v kotli 110°C.

Přednosti:

 •   Vysoká účinnost až 85%
 •   Velký přikládací prostor zaručující dlouhodobý provoz
 •   Jednoduchá regulace primárního vzduchu
 •   Umístění ventilátoru  na výstupu spalin
 •   Předehřev vzduchu pro spalování
 •   Provoz kotle lze řídit termostatem nebo programem v rozsahu 30 až 100% jmenovitého výkonu

      Kolte Dakon KP PYRO se vyrábějí ve výkonech od 18 do 38 kW.


​Dakon DAMAT PYRO G

Litinový teplovodní kotel pro pyrolytické spalování suchého dřeva

Kotle DAMAT PYRO G přináší revoluční řešení ekologického vytápění suchým dřevem –pyrolytické spalování v litinovém kotlovém tělese. Při tomto procesu dochází na zplyňovací trysce nebo zplyňovacím roštu k tvorbě žhavého dřevěného uhlí (uhlíků), na kterém dochází za omezeného přístupu vzduchu k uvolňovaání plynů, které se míchjí se sekundárním vzduchem ve splyňovací trysce nebo roštu a ve formě plamene dohořívají ve spodním prostoru. Při tomto procesu vzniká minimum popela. Litinové kotlové těleso je výrazně odolnější vůči dehtům a kyselinám vznikajícím při zplyňování, prodlužuje se tak životnost kotle.

Kotlr DAMAT PYRO G se skládají z litinového kotlového tělesa, keramické trysky, spalovací komory, sběračem spalin s odtahovým ventilátorem a ovládacího panelu.

                                        Přednosti:

 •   Vysoká účinnost až 88%
 •   Delší živitnost litinového kotlového tělesa
 •   Jednoduchá regulace primárního vzduchu
 •   Umístění ventilátoru na výstupu spalin
 •   Předehřev vzduchu pro spalování
 •   Provoz kotle lze řídit termostatem nebo programátorem v rozsahu 50 až 100% jmenovitého výkonu
 •   Snadná obsluha
 •   Úsporné a ekologické vytápění

      Kotle Dakon DAMAT PYRO G se vyrábějí ve výkonech od 20 do 36 kW